Úrazové pojištění

Pojištění u Kooperativa pojišťovny, a.s., pojistná smlouva č. 5400856689.

Kdo je pojištěn

 • Děti a mládež přihlášení do oddílů mladých ochránců přírody a jejich vedoucí. Musí být členy ČSOP, tedy řádně registrovaní. (Vedoucí musí být uvedeni v registračním formuláři oddílu, nebo jako vedoucí nahlášeni při Kanceláři SMOP.)
 • Účastníci akcí pořádaných oddílem z řad veřejnosti, tedy například i děti a jejich rodiče, kteří se účastní vašich akcí a nejsou členy ČSOP (tedy ani oddílu).

Kdy je pojištěn

Při všech aktivitách uskutečňovaných v rámci činností v souladu s posláním určeným stanovami ČSOP nebo v souvislosti s ním.

 • K úrazu musí dojít na akci související s oddílovou činností (aktivity v rámci oddílových schůzek, výprav, táborů, jako např. turistika, cyklistika, horolezectví, plavání a další vnitřní i venkovní činnosti).
 • Vztahuje se i na účastníky oddílových akcí, kteří nejsou členy ČSOP (např. pokud pořádáte akci pro veřejnost a někomu z návštěvníků akce se stane úraz, pak je pojištěný).
 • Pojištění platí na úrazy v rámci celého světa, ale pozor (!), nejedná se o cestovní pojištění, přesněji řečeno o pojištění léčebných výloh v zahraničí. Takové pojištění nevzniká automaticky a je nutné si ho individuálně sjednat (to pak slouží k úhradě nákladů, které vzniknou v důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění, jako např.: lékařské ošetření, léky, převoz do nemocnice, pobyt v nemocnici, apod.).

Jak ohlásit pojistnou událost?

 1. Po úrazu je nutné vyplnit formulář „Oznámení úrazu“ (ke stažení a vytištění, v papírové podobě na kterékoliv pobočce Kooperativa pojišťovny nebo v Kanceláři SMOP). To nejspíš provede vedoucí oddílu, který pořádal akci, na které došlo ke zranění, nebo jehož člen se poranil. Vzor pro vyplnění formuláře ke stažení. Druhou část vyplňuje lékař.
 2. Vyplněný úrazový formulář (oznámení úrazu) potvrzuje předseda ZO podpisem (případně i razítkem ZO), pojišťovně ho podává zraněný (nad 18 let), nebo jeho zákonný zástupce (do 18 let rodiče dětí apod.)
 3. Z vyplněného a potvrzeného formuláře si udělejete kopie, jednu si nechte a druhou zašlete do Kanceláře SMOP ČSOP, Michelská 5, Praha 4, 140 00. (Stačí nám např. scan e-mailem.)
 4. Originál formuláře odešlete pojišťovně na adresu Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, Centrum zákaznické podpory, Brněnská 634, 664 42 Modřice, (tel.: 841 105 105).

Pojistné plnění a odškodné

Pojistné plnění pokrývá tělesné poškození nebo smrt, ke které dojde následkem úrazu (v rozsahu podmínek smlouvy). Denní odškodné pro osoby do 18 let je 110 Kč za každý den léčení úrazu, pro osoby starší 18 let pak 60 Kč za den léčení. V informací o pojistném plnění naleznete přímo v pojistné smlouvě, viz níže.

Kde hledat podrobnosti

Na stránkách České rady dětí a mládeže v sekci Pojištění najdete krom výše uvedených informací také:

 • Plné znění pojistné smlouvy č. 5400856689
 • Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob
 • Zvláštní pojistné podmínky pro úrazové pojištění

Další informace Vám podá či zjistí Kancelář SMOP ČSOP.

Pojištění odpovědnosti za škodu