Činnost

Děti v lese v pláštěnkách

Z činnosti oddílu Brontosaurus při ZO ČSOP Kulíšek z Rokycan. Foto: Dan Šatra

Těžiště práce s dětmi a mládeží v ČSOP je v podpoře organizované činnosti MOPíků, tedy oddílů pracujících při našich jednotlivých základních organizacích. Podpora je materiálního i nemateriálního charakteru, přečtěte si stručné shrnutí výhod. ČSOP MOPíkům nabízí celoroční servis, který jim poskytuje Kancelář SMOP, jejíž náplní je výhradně podpora péče o oddíly, jejich vedoucí a podpora práce s dětmi a mládeží.

Další aktivity, náměty pro činnost v přírodě a rozšiřování přírodovědných a ekologických znalostí se netýkají pouze MOPíků, ale široké veřejnosti. ČSOP pořádá soutěže Zlatý list pro žáky základních škol a víceletých gymnázií, Ekologickou olympiádu pro středoškoláky a další soutěže a akce.

Škála našich aktivit je však daleko širší. Informace o naší činnosti aktuálně zpracováváme pro publikování na tomto novém webu. Budou zde postupně přibývat.