Soutěže

Soutěžní družstvo určuje druhy rostlin.

Určování druhů rostlin na krajském kole Ekologické olympiády ve Vlašimi v roce 2011. Foro: Archiv ZO ČSOP Vlašim.

Český svaz ochránců přírody vyhlašuje každoročně dvě tradiční soutěže pro děti a mládež:

Zlatý list – přírodovědnou soutěž kolektivů dětí a mládeže ve věku žáků základní školy (již 42. ročník)

a

Ekologickou olympiádu – soutěž středoškoláků zaměřenou na porovnání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí (již 19. ročník).

Spoluvyhlašovatelem obou soutěží je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Pro podrobnější informace o soutěži klikněte na příslušný odkaz.