Ekologická olympiáda

Tři soutěžící před porotou

Obhajoba práce před porotou na národním kole 2013 na Chaloupkách. Foto: Jaroslav Síbrt, archiv SMOP ČSOP.

Ekologická olympiáda je soutěž středoškoláků z České republiky zaměřená na porovnání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí. Soutěže se účastní tříčlenná družstva, která reprezentují vysílající subjekt (školu, občanské sdružení, apod.) Soutěž probíhá na krajské úrovni, možná jsou však i místní/školní kola. Nižší postupová kola soutěže pořádají spolupracující partneři. Vítězná družstva z krajských kol postupují do národního kola.

Spoluvyhlašovatelem Ekologické olympiády je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Soutěž je zapojena do programu Excelence vyhlašovaným MŠMT. Vítěze soutěže přijímají některé vysoké školy bez přijímacího řízení.

Podrobné informace, novinky, fotografie ad. najdete na samostatných stránkách soutěže na adrese  www.ekolympiada.cz.

Tříčlenná hlídka řeší úlohu na Ekologické olympiádě

Řešení testu ekologických znalostí. Z krajského kola EO 2011 ve Vlašimi. Foto: Archiv ZO ČSOP Vlašim.

Cíle soutěže:

  • Umožnit vzájemné setkávání studentů s podobnými zájmy a zaměřením.
  • Nabídnout studentům možnost ověřit si své znalosti a dovednosti v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí a motivovat je k jejich dalšímu rozvoji.
  • Podpořit spolupráci studentů týmovým založením soutěže.
  • Nabídnout studentům podnětný a smysluplný doprovodný program a umožnit jim setkání s odborníky v daných oblastech.
  • Prohlubovat zájem opřírodu, její ochranu a rozšiřovat povědomí o ekologickém chování člověka.
  • Zapojit střední školy do zájmové systematické činnosti nad rámec běžného vyučování přírodopisu s přesahem do ekologie a ochrany přírody.

Ve školním roce 2016/17 proběhne již 22. ročník soutěže. Ekologickou olympiádu podporují Lesy ČR, s. p., NET4GAS, s. r. o. a Minsterstvo školství, mládeže a tělovýchovy.