Zlatý list

Stanoviště geologie na finálové stezce národního kola 2013 v Čimelicích. Foto: J. Síbrt.

Stanoviště geologie na finálové stezce národního kola 2013 v Čimelicích. Foto: J. Síbrt.

Zlatý list (dříve Zelená stezka – Zlatý list) je tradiční, přírodovědná soutěž, pořádaná Českým svazem ochránců přírody (ČSOP). Jejím smyslem je uspořádat každoročně regionální i celostátní setkání dětí s hlubším zájmem o přírodu a umožnit jim formou soutěže ověřit si své znalosti. Pořadatelé se současně snaží inspirovat děti i vedoucích kolektivů k dalším druhům činností v přírodě a pro přírodu. Soutěž má samostatné webové stránky na adrese www.zlatylist.cz, kde se můžete dočíst podrobnosti a novinky.

V jednotlivých kolech Zlatého listu (na třech postupových úrovních: oblastní/místní, krajská a národní) soutěží šestičlenná družstva rozdělená do dvou tříčlenných hlídek. Na stanovištích soutěžní stezky odborníci prověřují znalosti dětí v oblastech: ekologie, ochrana přírody, životní prostředí, geologie, zoologie, botanika, neživé složky ekosystému (např. meteorologie, klimatologie, ad.). Součástí  hodnocení družstva je i praktická práce pro přírodu. Důraz je kladen na celoroční činnost kolektivu, není však podmínkou.

Odborník prověřuje znalosti dětí

Prověřování znalostí na jednom ze stanovišť soutěžní stezky Zlatého listu. Z pražského krajského kola 2006 v Prokopském údolí. Autor: Jan Moravec

Národní kolo Zlatého listu je setkáním nejlepších kolektivů z celé ČR. Je to týdenní soustředění s bohatým programem exkurzí, přednášek a dalších aktivit. Účastníkům se intezivně věnuje celá řada odborníků v oblasti přírodovědy, ekologie a ochrany přírody.

Koordinací soutěže na celostátní úrovni a pořádáním národního kola je pověřeno Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP. Na úrovni krajských a místních kol s ním však dlouhodobě spolupracuje řada pořadatelů ze spřízněných organizací a subjektů (např. DDM, školská zařízení, občanská sdružení apod.) Spoluvyhlašovatelem Zlatého listu je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Tradice soutěže sahá až do sedmdesátých let minulého století, kdy byl Zlatý list soutěží přírodovědných oddílů v rámci Pionýrské organizace. Po jejím rozpadu soutěž převzal Český svaz ochránců přírody a pokračuje v tradici zavedené soutěže již přes 20 let. Ve školním roce 2016/17 se uskuteční již 45. ročník Zlatého listu. Soutěž podporují Lesy ČR, s. p., NET4GAS, s. r. o.

Na Zlatý list volně navazuje Ekologická olympiáda, soutěž středoškoláků, která je více specializovaná. Jejím pořadatelem je též ČSOP.