Důležité údaje

Úplný název: Sdružení mladých ochránců přírody Českého svazu ochránců přírody
Užívaná zkratka názvu: SMOP ČSOP
Sídlo: Michelská 48/5, 140 00 Praha 4
Statutární zástupce: Ing. Jiří Kučera
Evidence ve spolkovém rejstříku: SMOP ČSOP je zapsáno jako pobočný spolek pod sp. zn. L 49605 ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. (Dříve registrace u MV ČR ze dne 2. 8. 1990 pod č. j. VSP/1-2 123/90-R.)
IČ: 227 43 731
DIČ: CZ 227 43 731
Běžný účet: 253101221/0300 (starý účet, stále funkční)

2301944987/2010 (nový účet, již funkční)