Dunajský umělec 2021

Motto: Prozkoumej Dunaj

Vybízíme žáky a jednotlivce ze všech základních a středních škol, klubů, nevládních organizací, denních stacionářů či sdružení z celé České republiky, aby se zapojili do soutěže Dunajský umělec 2021 (Danube Art Master 2021), která už od roku 2004 spojuje tisíce dětí ze zemí, kterými Dunaj protéká nebo na území daného státu je některý z jeho přítoků. Soutěž má za cíl povzbudit děti k přemýšlení o tom, co pro ně znamená životní prostředí, a poznali důležitost a hodnotu řek.

Aktivita je vhodná k předmětům: výtvarná výchova, přírodopis, zeměpis, biologie, geografie, ekologie, hydrobiologie,…

Informace pro soutěžící ke stažení (PDF), letáček (PDF)

Detaily soutěže

Dunajský umělec 2021 (Danube Art Master 2021) je mezinárodní soutěž organizovaná ve spolupráci Global Water Partnership Central and Eastern Europe (GWP CEE) s International Commission for the Protection of the Danaube River (ICPDR).

Soutěž žáky motivuje k bližšímu poznání jejich místní (lokální) řeky a jejího okolí, aby se na ni podívaly zblízka, zamyslely se, jak je důležitá pro životní prostředí, a vytvořily v její bezprostřední blízkosti nápadité umělecké dílo. Dunajský umělec představuje řeku nejen jako takovou, ale poukazuje i na její skutečnou hodnotu, důležitost a upozorňuje na smysl ochrany životního prostředí.

Účastníci musí pocházet ze země spadající do oblasti povodí Dunaje nebo jeho přítoků, tedy: Německa, Rakouska, České republiky, Slovenska, Maďarska, Slovinska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Černé Hory, Rumunska, Bulharska, Moldavska či Ukrajiny. V rámci České republiky mohou soutěžit účastníci ze všech krajů.

Soutěžící jsou rozděleni do skupin podle věku:

  • Junioři: 6–11 let
  • Teenageři: 12–18 let

Soutěžící se mohou zúčastnit jednotlivě, jako třída, nebo jako skupina o maximálním počtu 4 osoby.

Soutěž bude probíhat na dvou úrovních – národní a mezinárodní, přičemž vítězové národních kol postoupí do kola mezinárodního.

Termín odevzdání uměleckých děl do národního kola soutěže je 20. 10. 2021.

Kategorie – artwork, krátké video, mapa

Od účastníků soutěže se očekává vytvoření přírodního uměleckého díla v bezprostřední blízkosti jakékoliv řeky (nejlépe pak přítoku samotného Dunaje), přičemž se seznámí s jejím okolím a krajinou. Učitel či vedoucí poté pořídí kvalitní fotografii či krátké video hotového projektu a zašle je organizátorovi národního kola (Český svaz ochránců přírody). Je velmi důležité, aby pořízené fotografie a videa byly ve velmi kvalitním rozlišení a aby se daly snadno otevřít v počítači.

Instrukce

  • Artwork – měl by být vytvořen z přírodních materiálů sesbíraných na lokalitě s ohledem na dané místo. Může se jednat například o sochy, koláže, módu, šperky atd. Kresby ani malby nejsou akceptovány! Minimální rozlišení fotografie je 150 DPI a 3 MB.
  • Krátké video – nemělo by být delší než 1 minuta. K záznamu může být použita jak videokamera, tak telefon. Pouze animovaná videa nebudou akceptována! Žáci mohou například vytvořit film, sehrát scénku či natočit hudební klip.
  • Mapa – měla by být ve formátu A3. Kreativitě se meze nekladou, do mapy mohou být zaneseny různé zajímavosti, fakta i biodiverzita či místa, která si zaslouží pozornost. Oskenovanou či vyfocenou mapu zasílejte v minimálním rozlišení 150 DPI a 3 MB.
    Umělecká díla jsou národnímu koordinátorovi zasílány elektronicky, nejlépe pomocí Úschovny, Letecké pošty či jiné vhodné platformy. V průvodním textu posílaného díla musí být uveden celý název školy, kategorie, věková skupina, ve které soutěžíte a kontakt na pedagoga/vedoucího.

Výběr vítěze/Národní kolo

Organizátoři soutěže posoudí umělecká díla z mnoha aspektů a vyberou nejlepší z nich v následujících kategoriích:
1) Artwork: a) Junioři 6–11 let; b) Teenageři 12–18 let
2) Krátké video: a) Junioři 6–11 let; b) Teenageři 12–18 let
3) Mapa: a) Junioři 6–11 let; b) Teenageři 12–18 let
Ceny pro výherce se liší podle země konání. Nejlepších 10 projektů bude zveřejněno na oficiálním Facebooku soutěže.

Mezinárodní kolo

Do mezinárodního kola postoupí pouze jeden vítěz všech tří kategorií ve věkové skupině Junior a Teenager za danou zemi (celkem 6 uměleckých děl). Umělecká díla budou následně posouzena mezinárodní komisí složenou ze zástupců zemí ICDPR. Jakékoli texty a reálie vedoucí k zemi původu daného díla budou redukovány, aby se zachovala neutralita v hlasování. Rozhodnutí porotců je konečné a vybrané umělecké dílo dostane titul Dunajský umělec 2021 (Danaube Art Master 2021).
Po skončení soutěže bude uspořádána výstava nejlepších uměleckých děl ze všech zúčastněných zemí organizovaná ICPDR.

Příběh uměleckého díla (vyžadován pouze v případě postupu pro mezinárodní kolo):
Každé dílo, které postoupí do mezinárodního kola, musí být doplněno o text o délce do 250 slov přibližující: 1) jak projekt vznikal a 2) co se soutěžící naučili během poznávání okolí řeky. Můžou si například položit tyto otázky:
Co se snažím publiku sdělit?
Co inspirovalo mou práci?
Co jsem se během tvorby díla naučil/a?

Účastníci soutěže souhlasí se zveřejněním jména výherce a příspěvku v publikacích GWP CEE a ICPDR. GWP CEE a ICPDR si vyhrazují právo použít pořízené fotografie/videa bez výslovného písemného souhlasu těch, kteří jsou na nich vyobrazeni.

Pořadatelé soutěže

Global Water Partnership Central and Eastern Europe (GWP CEE) a International Commission for the Protection of the Danaube River (ICPDR).

Pořadatel národního kola soutěže:
Český svaz ochránců přírody (ČSOP)
Kontakt: Irena Drástalová tel: 775 724 545

Akce se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí

Pro více informací navštivte www.danubeday.org