Kvalifikace vedoucích

Máme zájem na tom, aby vedoucí našich mopíků rozšiřovali svou kvalifikaci pro práci s dětmi, a to nejen v rozsahu požadovaném pro takovou činnost Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ale především z důvodu posílení důvěry ve vlastní schopnosti, potvrzování vlastních praktických dovedností a získávání nové inspirace pro práci s dětským oddílem.

V současné době pracujeme na systému kvalifikace vedoucích mopíků, jehož součástí bude i kurz s výstupem kvalifikace hlavního vedoucího dětských táborů (akreditované MŠMT).

Již v roce 2014 jsme v rámci našeho vzdělávacího systému dva typy kurzů:

Kurz první pomoci (42 hodinová rekvalifikace – zdravotník zotavovacích akcí).

Vstupní kurz do našeho vzdělávacího systému pro náctileté instruktory VOYAGE (příprava schůzek a výprav, uvádění her, pedagogika, propagace oddílů apod.)

V roce 2015 zachováváme stávající nabídku a pro velký zájem rozšiřujeme vzdělávání náctiletých o speciální víkend zaměřený na vybraná témata z pedagogiky a psychologie Vítr do plachet.