Bezpečnost nejen s dětmi

V rámci našich kurzů školíme pokročilé i začínající vedoucí také v bezpečnosti při práci s dětmi a mládeží s důrazem na prevenci. Účastníkům poskytujeme řadu materiálů i odkazů na zajímavé informace. Některé z nich se mohou se hodit nebo zaujmout i vás.

Co dělat při akutní otravě dítěte (stručný materiál) a Dětské otravy, umíte si s nimi poradit (podrobnější materiál) na stránkách Toxikologického informačního střediska

Vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti (106/2001 Sb.) se zaznamenanými změnami

Pět klíčů k bezpečnému stravování: leták, brožura – přehledné a stručné materiály Světové zdravotnické organizace

Podmínky pořádání zotavovací akce pro děti – obecný přehled povinností na Portálu veřejné správy

Návod k bezpečnému zásobování letních táborů pitnou vodou – metodické doporučení Státního zdravotního ústavu

Dětství bez úrazu – stránky projektu s řadou výborných materiálů zdarma ke stažení

Vzdělávací institut ochrany dětí, o. p. s. – množství výborných publikací a letáků ke stažení zdarma, informace, služby, semináře. Doporučujeme zejména publikace: Bezpečnostní audit domova, Úrazy dětí, Prevence úrazu a Prevence rizikového chování.

Bezpečnost silničního provozu – rady, tipy, informace, legislativa ad.

Asociace záchranný kruh – návody, jak se chovat v nebezpečných a krizových situacích, pracovní listy pro děti, metodiky, postery, obrázky, videa, ad.

Gever Tulley – příklad alternativního přístupu k bezpečnosti
Pětiminutové video s českými titulky
Stránky projektu www.fiftydangerousthings.com

Nadační fond kolečko – pomoc dětem po úrazech, prevence úrazů, informace

Jak si zlomit páteř – prevence úrazů páteře a míchy www.banalfatal.cz

Přehledná statistika úrazů dětí na stránkách Ministerstva zdravotnictví

Udalosti112.cz – informace na webu záchranného systému

Horská služba – informace, návody, varování, laviny ad.

Národní registr dětských úrazů – možnost přístupu do registru ke statistikám a informacím po registraci pro pedagogy a pracovníky s dětmi

Pobyt v letní přírodě (Pavel Háp, Soňa Formánková, Taťána Bank-Navrátíková, Radim Weisser a kolektiv,  Univerzita Palackého v Olomouci, 2014)

Právní aspekty pořádání dětských táborů 2014 (ČTU, TK Smrček)

Výzkumný ústav bezpečnosti práce www.bozpinfo.cz

European Child Safety Alliance

Dvě důležité vyhlášky v aktualizovaném znění na stránkách Ministerstva zdravotnictví
Vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz…

Obecné informace pro rodiče k vybavení dětí na tábor s komentářem a obrázky:
Co s sebou na tábor, Pravidla pro vybavení

Volně dostupné materiály ČTU k práci s dětmi, včetně bezpečnosti

Seznam se bezpečně – film určený dětem, jejich rodičům a pedagogům o nástrahách internetu a nebezpečí, která jsou skryta za nejrůznějšími identitami.

Hasičsko-záchranářský tábor s nácvikem krizových situací

Jak se chovat při bouřce – informace Záchranného hasičského sboru České republiky

Aplikace (pro Android), které se hodí nejen v krizové situaci:

Mapy.cz (offline)
Nabízí offline verzi map ČR a SR, pro kterou není nutné připojení, komunikuje s GPS

Meteoradar
Aktuální stav oblačnosti a bouřek, s předpovědí jejich pohybu cca hodinu předem

IDOS, Pubtran
Jízdní řády vlaků, autobusů, MHD

Offline jízdní řády
Verze jízdních řádů využitelná bez připojení

Horská služba
Aplikace horské služby s řadou služěb, včetně rychlého přivolání pomoci a určení místa volajícího