Hlavní vedoucí tábora a vedoucí oddílu

Kurz pro hlavní vedoucí tábora a vedoucího oddílu (s možností získat kvalifikaci “Hlavní vedoucí tábora – kurz je certifikovaný Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy)

Termín:  21. 3. – 25.3. 2018 (středa večer – neděle odpoledne)
Místo konání: Lhotka u Mělníka
Cena kurzu pro členy ČSOP je 2 500 Kč
V ceně kurzu je cca 40 hodin vzdělávacích bloků odpovídajících podmínkám udělení kvalifikace, ubytování i stravování. Členům ČSOP uhradíme i náklady na jízdné na akci.

Kurz je určen pro všechny, kteří mají zájem trvale zvyšovat svou kvalifikaci v oblasti vedení dětského oddílu a dobře se připravit na organizaci dětského letního tábora na pozici hlavního vedoucího. Kurz se nad rámec povinného minima zaměřuje na environmentální rozměr práce s dětmi a mládeží. Při přípravě programu jsme vycházeli z dobré praxe zavedených oddílů ČSOP i ze zkušenosti lektorů z dalších mládežnických organizací.

Podmínkou pro účast na kurzu je dosažení věku 18 let.

Podmínkou pro získání kvalifikace je účast na celém kurzu, zisk dostatečného počtu bodů v závěrečném testu a zpracování jednoduché projektové části zkoušky.

PŘIHLÁŠENÍ JE MOŽNÉ POMOCÍ ELEKTRONICKÉHO FORMULÁŘE.

Jednotlivé tématické bloky jsou zaměřeny především na tato témata:

 • Aplikace metod ve výchově a vzdělávání v oblasti volného času dětí a mládeže
 • Diagnostika výchovných problémů
 • Motivování dobrovolníků a pracovníků, personální zajištění akce
 • Podpora zdravých návyků dětí a mládeže
 • Environmentální rozměr vedení oddílu a pořádání dětského tábora
 • Vedení dokumentace a zjišťování potřebných povolení a souhlasů
 • Zajištění hygienicky nezávadného provozu tábora, BOZP
 • Právní minimum pro vedoucího oddílu a vedoucího dětského tábora
 • Posuzování bezpečnostních a zdravotních rizik činnosti, základy první pomoci
 • Krizový management a risk management
 • Hospodaření a finanční řízení
 • Komunikace a spolupráce s veřejností, PR oddílu
 • Organizační příprava akcí
 • Materiálně technické zabezpečení akce

Organizační a lektorský tým tvoří vedoucí oddílů ČSOP ve spolupráci s dalšími lektory s praktickou zkušeností při práci s dětmi.