Registrace oddílu MOP

Oddíly Mladých ochránců přírody (MOP) jako takový registruje Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP (nikoliv Kancelář ÚVR ČSOP). SMOP ČSOP je registrací a péčí o kolektivy pověřeno ze Stanov ČSOP (jedná se o jakousi „servisní organizaci“ mopíků uvnitř našeho Svazu).

Aby mohl být kolektiv MOP registrován, musí splnit tyto podmínky:

  • mít nejméně 5 členů;
  • ZO, která ho zřizuje, musí být řádně registrována při ÚVR ČSOP pro dané období;
  • vyplnit a odeslat na adresu SMOP ČSOP registrační list oddílu MOP, jehož součástí je i výkaz činnosti oddílu za minulý rok (ten se netýká nových kolektivů) – registrační list potvrzuje ZO.

Registracni-list-SMOP-CSOP-2018

 

registrace-oddilu-2018

Na základě splnění těchto podmínek je oddíl MOP registrován Českým svazem ochránců přírody a má nárok na z toho plynoucí výhody (informace, servis, finanční podpora ad.). Registrace oddílu MOP je bezplatná.

Kolektiv je možné zaregistrovat kdykoliv v průběhu roku. Pravidelné prodloužení registrace probíhá vždy v období od 1. ledna do 31. března. Registrace je platná vždy do 31. března následujícího roku bez ohledu na to, kdy byl kolektiv zaregistrován.

Jednotlivé členy kolektivu a jeho vedoucí registruje Kancelář ÚVR ČSOP. Přečtěte si o registraci členů.

Chcete-li aktivně ovlivňovat podobu podpory mopíků, staňte se s vaší ZO členy SMOP ČSOP.