Platnost průkazek Hlavních vedoucí táborů

Čas od času se nás někdo zeptá, jestli mu ještě platí průkazka z akreditovaného kurzu pro Hlavní vedoucí tábora, kterou před lety získal u SMOP. Odpověď je jednoduchá – záleží na roce, kdy jej absolvoval. Do roku 2004 byly vydávány průkazky opravňující k vedení tábora s omezenou platností. Pokud takovou máte doma, obraťte se na Národní institut dětí a mládeže (tel. 311 514 683, e-mail: vlukesova@nidm.cz), kde Vám platnost prodlouží. Od roku 2004 už žádné omezení není a tyto nové průkazky jsou na dobu neurčitou.