Registrace

Podrobné informace

včetně podmínek. Pokud podmínky a podrobnosti znáte, můžete přejít rovnou k registraci dle instrukcí níže:

Nastupování do vlaku

Registrace členů

Registraci nových členů oddílu MOPíků můžete provést dvěma způsoby:
1) Přes webové rozhraní na adrese www.csop.cz/zosprava
Po přihlášení zvolíte možnost Průběžná úprava údajů o ZO, vyberete Přehled stavajících členů a vložíte přes volbu Nový člen. V poli Funkce v ZO nastavte MOP, v poli Druh členských příspěvků nastavte Nevýdělečně činný.
Pokud si nevíte rady, napište na e-mailovou adresu , nebo zavolejte do Kanceláře ÚVR (tel.: 222 516 115) Kateřině Paličkové.
2) Pomocí tištěného formuláře
Pokud nevyužíváte webové rozhraní, stačí vyplnit formulář Oznámení o změnách členské základny a podepsaný ho poslat do Kanceláře ÚVR ČSOP, Michelská 48/5, Praha 4, 140 00.

Registrace oddílu MOP

Stránka s podmínkami registrace a registračním listem oddílu MOP.
Vyplněný a potvrzený formulář zasílejte na adresu SMOP ČSOP, Michelská 48/5, Praha 4, 140 00.

Členské příspěvky

Členské příspěvky (resp. odvody z nich) zašlete prosím na číslo účtu: 34535011/0100, variabilní symbol: číslo Vaší ZO bez lomítka, specifický symbol 909.
Kolik za koho a proč vám automaticky napoví elektronický registrační systém, nebo podrobné informace o členství.
S registrací souvisí i průkazky pro členy.