Setkání vedoucích

Pravidelně pořádáme setkání vedoucích oddílů mopíků z celé republiky jako výměnu zkušeností, inspirace, kontaktů a možností. Setkání se konají na různých místech, s rozličným programem a pořadatelství se často ujímají jednotlivé oddíly, resp. základní organizace ČSOP.

Debata na setkání vedoucích

 

V roce 2018 proběhlo Setkání vedoucích oddílů v Litoměřicích.

V roce 2019 proběhlo Setkání vedoucích oddílů v Rakovníku.