Soutěže

Český svaz ochránců přírody vyhlašuje každoročně dvě tradiční soutěže pro děti a mládež:

Zlatý list – přírodovědnou soutěž kolektivů dětí a mládeže ve věku žáků základní školy.

Určování rostlin na soutěži Zlatý list

Ekologickou olympiádu – soutěž středoškoláků zaměřenou na porovnání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí.

Mikroskopování na soutěži Ekologická olympiáda

Spoluvyhlašovatelem obou soutěží je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Pro podrobnější informace o soutěži klikněte na příslušný odkaz. Dostanete se vždy přímo na web vybrané soutěže.